Specjalizacje medyczne - Spécialités médicales

 • Allergologie - alergologia
 • Andrologie - andrologia
 • Anatomie et cytologie pathologiques - anatomia i cytologia
 • Anesthésiologie-réanimation - anastezjologia i intensywna terapia (reanimacja)
 • Biologie médicale - biologia medyczna
 • Cancérologie /oncologie/ - onkologia
 • Cardiologie et maladies vasculaires - kardiologia (choroby naczyń)
 • Chirurgie - chirurgia
 • Chirurgie cardiaque - kardiochirurgia
 • Chirurgie de la face et du cou - chirurgia twarzy i szyi
 • Chirurgie générale - chirurgia ogólna
 • Chirurgie infantile - chirurgia dziecięca
 • Chirurgie orthopédique - ortopedia
 • Chirurgie dentaire - chirurgia szczękowa
 • Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique - chirurgia plastyczna
 • Chirurgie thoracique - torakochirurgia (chirurgia klatki piersiowej)
 • Chirurgie urologique - urologia
 • Chirurgie vasculaire - chirurgia naczyń
 • Dermatologie et vénérologie - dermatologia i wenerologia
 • Endocrinologie - endokrynologia
 • Gastro-entérologie - gastroenterologia
 • Génétique - genetyka
 • Gériatrie - geriatria
 • Gynécologie médicale - ginekologia
 • Gynécologie obstétrique - położnictwo
 • Hématologie - hematologia
 • Infectiologie - choroby zakaźne
 • Médecine du travail - medycyna pracy
 • Médecine générale - medycyna ogólna, interna
 • Médecine d'urgence - medecyna ratunkowa
 • Médecine interne - interna
 • Médecine hyperbare - medycyna hiperbaryczna
 • Médecine nucléaire - medycyna nuklearna
 • Médecine nutritionnelle - medycyna żywienia
 • Néphrologie - nefrologia
 • Neurochirurgie - neurochirurgia
 • Neurologie - neurologia
 • Oncologie médicale - onkologia
 • Ophtalmologie - okulistyka
 • Oto-rhino-laryngologie - otolaryngologia
 • Pathologie ou Anatomie pathologique - patofizjologia
 • Pédiatrie - pediatria
 • Pharmacie - farmacja
 • Pneumologie - pulmonologia
 • Psychiatrie - psychiatria
 • Radiodiagnostic et imagerie médicale - radiologia
 • Médecine physique et de réadaptation - fizyka medyczna
 • Rhumatologie - reumatologia
 • Santé publique - zdrowie publiczne
 • Stomatologie - stomatologia
 • Urologie - urologia