Różne słówka wraz z przykładowymi zdaniami (część 1)

 

 

 • diviser - rozdzielać, dzielić (np. w matematyce) 
  10 divisé par 2 fait 5. - 10 podzielone na 2 daje 5.

   

 • le roman - powieść 
  J'ai lu ce roman en 3 jours. - Przeczytałem tą powieść w trzy dni.

   

 • se moquer de - kpić sobie z (kogoś) 
  Vous vous moquez de moi! - Pan sobie kpi ze mnie!

   

 • le chômeur - bezrobotny 
  Il y a beaucoup de chômeurs à Paris. - W Paryżu jest dużo bezrobotnych.

   

 • le réfrigérateur - lodówka 
  Nous achetons un réfrigérateur demain. - Jutro kupujemy lodówkę.

   

 • remplir - napełniać 
  Nous remplissons nos verres chaque fois qu'ils sont vides. - Napełniamy nasze kieliszki za każdym razem, gdy są puste.

   

 • frapper à la porte - pukać do drzwi 
  Je viens d'entendre quelqu'un frapper à la porte. - Właśnie usłyszałem jak ktoś zapukał do drzwi.

   

 • une habitude - zwyczaj, przyzwyczajenie 
  L'habitude est une seconde nature. - Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka.

   

 • confier un secret - powierzyć sekret 
  Je dois vous confier un secret. - Muszę powierzyć Wam sekret.