Słówka - szkoła

 

 • enseigner - uczyć innych
 • apprendre - uczyć się
 • faire l'école buissonnière - wagarować
 • les cours particuliers - zajęcia dodatkowe
 • piocher - kuć
 • la bourse - stypendium
 • la bourser - internat
 • le professeur principale - wychowawca
 • redoubler l'année - powtarzać klasę
 • l'antisèche - ściąga
 • le manuel - podręcznik
 • la boîte - buda
 • l'épreuve = l'examen - egzamin
 • le bizutage - otrzęsiny
 • tricher = copier - ściągać
 • le fayot - lizus

Słówka przygotowała Nathalia K.

Zobacz również inne zestawy słówek: