Język francuski - podstawowe informacje, dlaczego warto się go uczyć

Język francuski (langue française lub français) - jest językiem romańskim, którym posługuje się jako językiem ojczystym (langue maternelle) ponad 80 mln ludzi. Według francuskiej wikipedii w 2018 r. językiem francuskim włada 300 milionów ludzi na całym świecie, z czego 235 mln używa go na co dzień a dla 90 mln jest to język narodowy.

Biorąc pod uwagę lokalizację geograficzną, język francuski usłyszymy przede wszystkim w Europie, to jest we Francji (art. 2 Konstytucji Republiki Francuskiej z 1958 r. gwarantuje charakter urzędowy języka francuskiego), w Belgii (południowa jej część, głównie Walonia oraz region Brukseli), w Monako, w Szwajcarii (w zachodniej jej części to jest w Romandii) oraz w Luksemburgu. W samej Francji językiem tym posługuje się ponad 63 mln ludzi. Ciekawym przykładem jest Belgia, w której część ludności włada francuskim a część flandryjskim, ale niewielu Belgów mówi w jednym i drugim języku. A to oznacza, iż Belg z Belgiem niekoniecznie się dogada, ale Belg z Francuzem już bardziej.

Ale oprócz tego francuski jest popularny w Kanadzie (w prowincjach: Quebec, Nowy Brunszwik, Ontario, Manitoba, w mniejszym stopniu Alberta, Nowa Szkocja i Nowa Fundlandia) oraz w byłych koloniach francuskich czy też belgijskich w Afryce. Na czarnym lądzie jest to około 25 państw w których porozumiemy się w tym języku, między innymi są to: Benin, Burkina Faso, Czad, Dżibuti, Gabon, Gwinea, Kamerun, Komory, Kongo, Madagaskar, Mali, Maroko, Niger, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, Senegal, Seszele, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej.

Afryka to nie jedyny kontynent, na którym można porozumieć się po francusku. Język ten jest dosyć popularny w Azji, między innymi w Laosie, Wietnamie i Kambodży. Ponadto Francja jako jeden z niewielu krajów w Europie posiada szereg terytoriów zamorskich, które określane są jako "Francja zamorska" i tam też panuje język francuski. Są to między innymi: Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska oraz Polinezja Francuska. Po francusku porozumiemy się również na Haiti, które zostało skolonizowane przez Francuzów jeszcze w XVII w. Zresztą z Haiti wiąże się ciekawostka - do dziś na wyspie mieszkają przedstawiciele Polonii, którzy są potomkami legionistów przysłany na wyspę przez Napoleona w celu stłumienia powstania rdzennej ludności.

Ponadto, jest możliwym porozumienie się w języku francuskim w wielu innych państwach, np. w części Stanów Zjednoczonych (zwłaszcza stany: Luizjana oraz Maine).

Reasumując, język francuski ma status języka urzędowego w 32 państwach (według danych polskiej wersji wikipedii) oraz jest oficjalnym językiem licznych organizacji, np. jednym z sześciu języków ONZ oraz UNESCO.

Według badań jest to trzeci język najchętniej studiowany w skali świata. Jest to również język dyplomacji, używany powszechnie w trakcie oficjalnych spotkań głów państw nie tylko Europy Zachodniej. Prymat w dylomacji zawdzięcza między innymi przejrzystym zasadom składni, sprzyjającym precyzji wypowiedzi oraz bogactwu leksykalnemu, nad którym stały nadzór sprawuje Académie française. Co więcej, wyższość francuskiego w tym zakresie uznają również Brytyjczycy, skoro ich dyplomaci zobligowani są posługiwać się biegle francuskim, zdając z niego egzamin dopuszczający do zawodu. Wiele sformułowań z francuskiego weszło na stałe do języka dyplomacji. Przykładowo, chargé d'affaires - jako szef misji dyplomatycznej, akredytowany przez ministra spraw zagranicznych, attachés - czyli specjalista techniczny, np. attachés wojskowy.

Język francuski jest obok angielskiego, arabskiego, chińskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego jednym z języków oficjalnych ONZ, a razem z angielskim językiem roboczym. Używany jest w wielu innych organizacjach międzynarodowych tj. Médecins Sans Frontières oraz the International Committee of the Red Cros. Widnieje w oficjalnej dokumentacji międzynarodowej, czy chociażby w paszportach. Jest obecny na wielu międzynarodowych imprezach sportowych.

Jeszcze a propo nieustannej walki jezyka angielskiego z francuskim, z animozjami brytyjsko-francuskimi w tle, uznać należy wyższość tego pierszego jako języka nowoczesnych technologii, biznesu i mediów. Francuski bez wątpienia, pochodząc od łaciny, pozostanie językiem intelektualistów.

Pozostanie również językiem mody. To z niego pochodzi wiele określeń używanych przez projektantów mody (np. kolekcja prêt-à-porter czy haute couture), a domy Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent, Jean-Paul Gaultier czy Christian Lacroix rozpoznawane są na całym świecie.

Nad językiem francuskim czuwa Akademia francuska (Académie française). W praktyce oznacza to, iż ustanawia normy językowe, dokonuje wykładni języka, wydaje zalecenia co do stosowanych form i wyrażeń oraz opracowuje Dictionnaire de l'Académie française (Słownik Akademii Francuskiej).