Język francuski - podstawowe informacje, dlaczego warto się go uczyć

Język francuski (langue française lub français) - jest językiem romańskim, którym posługuje się jako językiem ojczystym (langue maternelle) ponad 80 mln ludzi. Według francuskiej wikipedii w 2018 r. językiem francuskim włada 300 milionów ludzi na całym świecie, z czego 235 mln używa go na co dzień a dla 90 mln jest to język narodowy.

Biorąc pod uwagę lokalizację geograficzną, język francuski usłyszymy przede wszystkim w Europie, to jest we Francji (art. 2 Konstytucji Republiki Francuskiej z 1958 r. gwarantuje charakter urzędowy języka francuskiego), w Belgii (południowa jej część, głównie Walonia oraz region Brukseli), w Monako, w Szwajcarii (w zachodniej jej części to jest w Romandii) oraz w Luksemburgu. W samej Francji językiem tym posługuje się ponad 63 mln ludzi. Ciekawym przykładem jest Belgia, w której część ludności włada francuskim a część flandryjskim, ale niewielu Belgów mówi w jednym i drugim języku. A to oznacza, iż Belg z Belgiem niekoniecznie się dogada, ale Belg z Francuzem już bardziej.

Język francuski - podcasty, ciekawe audycje do słuchania ułatwiające naukę francuskiego

Tym razem prezentujemy najlepsze podcasty pomocne w nauce języka francuskiego. Podcasty są niczym innym jak audycjami dostępnymi w internecie, które możemy słuchać przy pomocy komputera czy telefonu, często z możliwością ich ściągnięcia w formacie mp3 czy subskrybowania na smartfonach i odsłuchiwania w dowolnym czasie i miejscu (écouter quand on veut, où l'on veut).

Poniższa lista ma charakter czysto subiektywny, aczkolwiek istotnymi kryteriami wyboru było to aby podcasty były wartościowe, darmowe (albo przynajmniej w części darmowe), no i niekoniecznie wyłącznie przeznaczone do nauki języka francuskiego ale również takie które zadowolą osoby znające język na wyższym poziomie.

Francuskie słowa które znasz w języku polskim

Nawet nie wiesz jak wiele jest słów, wywodzących się z języka francuskiego, których używamy w języku polskim. Niektóre mają podobną pisownię, inne różnią się od tego jak je piszemy po polsku, ale za to brzmią podobnie. Z czego to wynika? Ano z naszej wspólnej polsko-francuskiej historii, która odcisnęła piętno również w zakresie kultury, architektury, mody, kuchni i oczywiście języka. Najwięcej zapożyczeń francuskich w języku polskim pochodzi z czasów Ludwika XV, to jest następcy słynnego Ludwika XIV, który ożenił się z Marią Leszczyńską. I tak było przez kolejne lata, kiedy dzieje historii Polski i Francji przeplatały się mniej lub bardziej. Czyż to nie fajne, że są słówka, których nie musimy się uczyć, bo znamy już je na starcie?

Certyfikaty z języka francuskiego, DELF, DALF, TEF

DELF (Diplôme d'études en langue française)

Jest to międzynarodowy certyfikat językowy, ustanowiony przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, oficjalnie potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.

Egzaminy przeprowadzają ośrodki Alliance Française na całym świecie. W Polsce ośrodki egzaminacyjne znajdują się w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Rybniku, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu, centrala zaś w Instytucie Francuskim w Warszawie.