Rodzajniki - Les articles

W języku francuskim każdy rzeczownik jest poprzedzony rodzajnikiem. 
Rodzajniki nie mają swoich odpowiedników w języku polskim.

1. Rodzajniki określone - Articles définis 
Poprzedzają rzeczowniki bliżej znane, określone, o których była już mowa. 
le dla rodzaju męskiego 
la dla rodzaju żeńskiego 
l' dla obu rodzajów przed samogłoskami lub "h"

2. Rodzajniki nieokreślone - Articles indéfinis 
Poprzedzają rzeczowniki bliżej nam nie znane, o których np. mówimy po raz pierwszy. 
un dla rodzaju męskiego 
une dla rodzaju żeńskiego

3. Opuszczanie rodzajnika. 
Rodzajnik opuszcza się przed: 
- nazwami miast, np. Je vais à Paris
- imionami, np. Paul va à Paris. 
- zaimkami przymiotnymi dzierżawczymi, np. mon livre de grammaire

4. Rodzajniki ściągnięte - Articles contracteés 
Au i du są to rodzajniki ściągnięte powstałe z połączenia przyimków à i de z rodzajnikiem określonym rodzaju męskiego le: 
au = à + le 
du = de + le 
Rodzajnik żeński la nie ulega ściągnięciu z przyimkami à i de.