Subjonctif

Zasady stosowania trybu subjonctif

Tryb subjonctif stosujemy po czasownikach i zwrotach wyrażających między innymi prośbę, rozkaz, żal, wolę, pragnienie, życzenie, emocje, potrzebę, obowiązek, opinię, zdziwienie, strach czy obawę. Poniżej przykładowe grupy czasowników z którymi stosujemy subjonctif.

 

  • émotion, sentiment, appréciation (emocje)


préférer, regretter, être heureux, être content, être ravi, être satisfait, être mécontent, être furieux, être fâché, être en colère, être navré

 

Je suis content que tu viennes. 
Nous sommes heureux que vous ayez réussi. 
Je regrette qu’ils choisissent cette solution.

 

  • nécessité, obligation (potrzeba, obowiązek)


il faut que, il faudra que, il ne faut pas que, il est essentiel que, il suffit que, il est nécessaire que, ce n'est pas la peine, il est obligatoire, il est indispensable que

 

Il faut que nous sortions. 
Il faudra que nous trouvions une solution.

 

  • jugement, opinion (osąd, opinia)


il est préférable, il est regrettable, il est dommage, il est bon, juste, rare, il est utile, il est temps, il importe, il est important, il convient, il vaut mieux

 

Il est dommage qu’il le fasse. 
Il est regrettable qu'il ne connaisse pas ses parents.

 

  • étonnement (zdziwienie)


s'étonner, être étonné, surpris

 

Je m'étonne qu'elle soit en retard.

 

  • crainte (obawa)


avoir peur, craindre

 

J'ai peur que le festival de la culture soit annulé.

 

  • volonté, désir, souhait (wola, pragnienie, życzenie)


j’aimerais que, je souhaite que, j’ordonne que, j’exige que, je défends que, j’interdis que, je veux que, je demande que

 

J'aimerais que tu viennes me rendre visite demain.

Zasady tworzenia trybu subjonctif

Zasady tworzenia subjonctif są proste. Od czasownika w czasie teraźniejszym w 3 osobie liczby mnogiej odcinamy końcówkę -ent, np. mang-ent. Następnie dodajemy odpowiednią końcówkę do tak powstałego tematu, zgodnie z tabelą jak niżej. W przypadku czasownika manger, tym tematem do którego dodajemy końcówkę jest mang.

  1er groupe - manger 2e groupe - finir 3e groupe - partir
que je / j' -e mange -isse finisse -e parte
que tu -es manges -isses finisses -es partes
qu'il / qu'elle / qu'on -e mange -isse finisse -e parte
que nous -ions mangions -issions finissions -ions partions
que vous -iez mangiez -issiez finissiez -iez partiez
qu'ils / qu'elles -ent mangent -issent finissent -ent partent

 

WYJĄTKI! W przypadku gdy temat w odmianie niektórych czasowników w 2 osobie jest inny niż w 3 osobie liczby mnogiej, to w subjonctif czasowniki w 2 i 3 osobie liczby mnogiej zachowują również ten sam temat odpowiednio jak w czasie teraźniejszym. Przykładowo, czasownik boire w 3 osobie liczby mnogiej ma następujący temat: ils boiv-ent (oni piją). Jednakże w 2 osobie liczby mnogiej temat jest już inny: vous buv-ez (wy pijecie). W konsekwencji, subjonctif czasownika boire będzie wyglądał następująco:

  boire
que
que 
qu' 
que 
que 
qu'
je
tu
il
nous
vous
ils
boive
boives
boive
buvions
buviez

boivent

Innymi czasownikami tego rodzaju są np. venir, prendre, voir, jeter, appeler, acheter.