L'ignorance de la loi n'excuse personne. - Nieznajomość prawa szkodzi.

Personne ne doit être juge de sa propre cause, parce qu'on ne peut être juge et partie. - Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie - nie można być jednocześnie sędzią i stroną.

 

Nul n'est tenu de s'accuser soi-même. - Nikt nie jest zobowiązany do oskarżania samego siebie.