Allons, enfants de la patrie! - Naprzód, dzieci ojczyzny!
Marsylianka

Liberté, égalité, fraternité. - Wolność, równość, braterstwo. 
hasło rewolucji francuskiej z 1789 r.

Comment voulez-vous gouverner un pays qui a deux cent quarante-six variétés de fromage? 
Jak można rządzić krajem, który ma dwieście czterdzieści sześć gatunków sera? 
Charles de Gaulle

Niemożliwe - Nie jest to słowo francuskie! 
Napoleon

La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. 
Francja przegrała bitwę ale Francja nie przegrała wojny. 
Charles de Gaulle

Francja - kraj, w którym strych nazywa się mansardą. 
anonim

Ce qui n'est past clair, n'est pas français. - Co nie jest jasne, nie jest francuskie. 
Antoine Rivaroly

Francja - arogancja. 
Bronisław Geremek

Każdy człowiek ma dwie ojczyzny: swoją własną oraz Francję. 
Henri de Bornier

La barricade ferme la rue mais ouvre la voie. - Barykady zamykają ulice, ale otwierają drogę (ku przyszłości). 
anonim